# 1.1. เข้าสู่ระบบ

  • เข้าสู่ระบบ https://co-vaccine.moph.go.th
  1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. คลิก! ตรวจสอบ
  3. กรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน
  4. กดยืนยันรหัสผ่าน
  5. เลือกแผนปฏิบัติงาน หากไม่เจอแผนที่ต้องการ ให้ติ๊กที่คำว่า "ค้นหาจากทั้งหมดเมื่อพิมพ์" ตามวงกลมแดง หมายเลข 6 จากนั้นจะสามารถพิมพ์ค้นหาได้ ที่ช่อง ตามวงกลมแดง หมายเลข 5
  6. เลือกกิจกรรม ตามวงกลมแดง หมายเลข 7

# 1.2. กรณีลืมรหัสผ่าน

กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม และกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด หลังจากนั้น กดปุ่ม กำหนดรหัสผ่าน